VieVinVjenne

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar:   de eigenaar van deze website puurnatuurwijn.nl , M Oude Booijink
  • gebruik(en):   alle denkbare handelingen;
  • u:                    de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content:     alle in de website aanwezige inhoud.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 3. Het auteursrecht op deze website berust bij  de eigenaar  ( of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de eigenaar ). Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de eigenaar.   Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan  dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 5. Uitsluiting van aansprakelijkheid.
  Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
  De eigenaar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid  van de aangeboden informatie op deze website